Moja oferta - widok

W moim gabinecie oferuję:

 • Poradę psychologiczną
 • Terapię psychologiczną
 • Hipnozę kliniczną w nurcie ericksonowskim
 • Techniki relaksacyjne (Trening autogenny, Trening Jacobsona)
 • Rehabilitację neuropsychologiczną (wylew, demecja, profilaktyka)
 • Diagnostykę psychologiczną
Psychologin Mag. Sylwia Schmidt

Chętnie udziele porady i terapii w następujących (i nie tylko...) kwestiach:

 • Obciążenia i kryzysy w życiu zawodowym i prywatnym
 • Depresja
 • Wypalenie zawodowe (Burn-out)
 • Żałoba
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia pychosomatyczne
 • Choroby psychiczne
 • Niepełnosprawność
 • Radzenie sobie ze stresem, Relaksacja, Trening autogenny, Trening Jacobsona (Progresywny relaks mięśni)
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna (wylew, demencja)
 • Trudności rozwojowe oraz problemy szkolne u dzieci

Dowiedz się więcej oferta szczegòłowa